ସମ୍ପର୍କ ଟିପ୍ସ:

47

କେବେବି ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବ |
ଅନେକ ଥର ଲୋକମାନେ ଭାବପ୍ରବଣତା ଦ୍ away ାରା ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସାଥୀ ସହିତ ଏପରି ଜିନିଷ ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତି ଯାହା ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ କେବେସମ୍ପର୍କ ଟିପ୍ସ: ବି କହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ | ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ସହିତ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡିକ ଅଂଶୀଦାର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ | ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ | ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ସେଗୁଡିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏକ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ | ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ତୁମର ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ହେତୁ ଏପରିକି ଭାଙ୍ଗିପାରେ | ବାସ୍ତବରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା ଉପରେ ଆଧାରିତ | କୁହାଯାଏ ତୁମର ସାଥୀଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଜିନିଷ |ଛୋଟ ଜିନିଷ ବାଣ୍ଟିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ ରଖେ | ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକାଂଶ ଦମ୍ପତି ପରସ୍ପର ସହିତ ସବୁକିଛି ବାଣ୍ଟନ୍ତି | କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କିଛି ଜିନିଷ ଲୁଚି ରହିବା ଭଲ | ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଅଂଶୀଦାର କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ | ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିପାରେ | ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ | ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କୁ କେବେବି କହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ | ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ – ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ବା girl ିଅର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଅତୀତ ଅଛି | ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ଆମେ ପୁଅମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ, ତେବେ ସେ ତୁମର ସାଥୀଙ୍କ ଅତୀତକୁ ଠିଆ କରିପାରିବ ନାହିଁ | ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ସାଥୀକୁ ତୁମର ଅତୀତ ବିଷୟରେ କୁହ, ତେବେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ rel ଗଡା ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଅତୀତକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ | ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ସାଥୀକୁ ତୁମର ଅତୀତ ବିଷୟରେ କୁହ, ତେବେ ସେ ତୁମର ଛୋଟ ଛୋଟ rel ଗଡା ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଅତୀତର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ପାରିବେ, ଯାହା ତୁମର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରେ |ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ – ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ….ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ – ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ | ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି | କ person ଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ ନୁହଁନ୍ତି …ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁକ୍କାୟିତ ଜିନିଷଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ – ଅନେକ ଥର ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଭଲ ଦେଖନ୍ତି କିମ୍ବା ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଜିନିଷଗୁଡିକ କରନ୍ତି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ | ଯଦି …ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁକ୍କାୟିତ ଜିନିଷଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ – ଅନେକ ଥର ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଭଲ ଦେଖନ୍ତି କିମ୍ବା ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଜିନିଷଗୁଡିକ କରନ୍ତି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ | ଯଦି … ତୁମେ ଚାହୁଁନାହଁ ଯେ ତୁମର ସାଥୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଉ କିମ୍ବା ତୁମର rel ଗଡା ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ ସେସବୁ କଥା କହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ |

Leave A Reply
instagram türk takipçi - internetten para kazanma - instagram followers- PUBG Mobile - Youtube izlenme nasıl satın alınır