ଘର ମରାମତି ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ପଡିଗଲା ଦେବାଲ, ଦେବାଲ ପଛରେ ମିଳିଲା କିଛି ଏପରି ଯାହା ଦେଖିକି ଉଡ଼ିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୋସ

0
Advertisement


କେବେ କେବେ କିଛି ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥାଏ ଯାହା ଆପଣ କଳ୍ପନା ବି କରି ନ ଥିବେ I ଏହିପରି ଏକ ଘଟଣା ତୁର୍କୀ ଏନନ୍ତୋଲୀୟ ର କାୟାରେରୀ ପ୍ରାନ୍ତ ରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ମରାମତି କରିବା ସମୟ ରେ ଏପରି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି I ଆପଣ ବି ପୂର୍ବ ରୁ ଅନେକ ଘଟଣା ଶୁଣିଥିବେ କେବେ ସୁନା ଚାନ୍ଦି କେଉଁଠୁ ମାଟି ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମିଳିଥାଏ ତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଆଉ କିଛି ମିଳିଥାଏ I କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କ ର ଘର ମରାମତି ସମୟ ରେ ଏପରି କିଛି ମିଳିଛି ଯାହା ଶୁଣି ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚଯ୍ୟ ହେବେ I

ଦୁଆର ଭାଙ୍ଗିଲା ବାହାରିଲା ସହର
ତୁର୍କ ରେ ରହୁଥିବା 50 ବର୍ଷୀୟ ମୁସ୍ତାଫା ନାମ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୁଣା ଘର କିଣିଥିଲେ I ଏହି ଘର କି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଥିଲା I ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନ ମରାମତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା I ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଘର ର ମରାମତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ I ଏବଂ ସେହି ଘରୁ ଏକ ପୁରୁଣା ଦୁଆର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହା କୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତ ଏକ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୋର ଦେଖାଯାଇଥିଲା I ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ସେହି ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ତ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏକ ସହର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ I ଏହା ଦେଖି ଲୋକେ ଆଶ୍ଚଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ I ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟ ରେ ସୂଚନା ସଂଗେ ସଂଗେ ସରକାରୀ ବିଭାଗ କୁ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା I ଏବଂ ପ୍ରତ୍ଵନତତ୍ତ ବିଭାଗ ର ଗବେଷଣା ପରେ ଜଣାଯାଇଥିଲା କି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କ ର ଘର ତଳେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଡ୍ରାଏକ୍ୟୁଯୁ ସହର ରହିଛି I

ଡ୍ରାଏକ୍ୟୁଯୁ ସହର ରେ 20 ହଜାର ଲୋକେ ରହୁଥିଲେ I
ଡ୍ରାଏକ୍ୟୁଯୁ ସହର ମାଟି ର 60 ମିଟର ତଳେ ରହିଛି I ଏବଂ ଏହି ସହର ରେ 18 ମହଲା ବି ରହିଛି I ଏବଂ ଏକ ସମୟ ରେ ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବି ରହିଥିଲା I ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 20 ହଜାର ଲୋକେ ରହୁଥିଲେ I ଏବଂ ଏହା ମାଟିତଳ ର ଏକ ସହର ଅଟେ I

ଅନେକ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରହିଛି
ତୁର୍କ ରେ ଏହି ସହର ମିଳିବା ପରେ ଏହା ବେଶ ଚର୍ଚା ରେ ରହିଛି I 1963 ରେ ଡ୍ରାଏକ୍ୟୁଯୁ ସହର ମିଳିବା ପରେ ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ସହର ବିଷୟ ରେ ବି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା I ଏବଂ ସେଠାରେ କିଛି ଲୋକ ଙ୍କ ର ଅବଶେଷ ବି ମିଳିଥିଲା I ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଏହା କୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଙ୍କ ପାଁଇ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା I

The post ଘର ମରାମତି ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ପଡିଗଲା ଦେବାଲ, ଦେବାଲ ପଛରେ ମିଳିଲା କିଛି ଏପରି ଯାହା ଦେଖିକି ଉଡ଼ିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୋସ appeared first on Odianews24.info.

Visit Our Youtube Chanel and Subsribe to watch public Survey : ( ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ସର୍ଭେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ: ) - Click here : Public voice Tv
ADVT - Contact 9668750718 ( Rs 5000 PM + 10 more digital campaign )
ADVT - Contact 9668750718 ( Rs 5000 PM + 10 more digital campaign )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here